pirmdiena, 2016. gada 11. janvāris

Ko darīt, ja pakalpojums neapmierina?

Katram cilvēkam ir tiesības un pienākumi. Ja ātro kredītu aizdevējs, cits pakalpojuma sniedzējs vai negodīgs pārdevējs ir pārdevis pakalpojumu, kurš neatbilst solītajam, tad Jums ir iespēja griezties PTAC, kura interesēs ir aizstāvēt klienta tiesības.

Kas jādara, ja esmu iegādājies preci un tā ir neatbilstoša?


Ja nesen iegādātai precei esat pamanījis kādu defektu (piemēram, nav pilns komplekts, prece nedarbojas u.c. problēmas), Jums ir jāsaglabā darījumu apliecinošs dokuments – čeks vai kvīts. Ja prece vai pakalpojums ir līguma noteikumiem neatbilstošs, PTAC normatīvajos aktos ir noteikts process, kā Jums rīkoties šādā gadījumā.

Kas jāņem vērā pirms līguma parakstīšanas?


Jums ir obligāti jāapspriež līguma noteikumi ar ražotāju, un pārdevējs nedrīkst līgumā iekļaut netaisnīgus noteikumus. Rezultāts var būt tāds, ka šie noteikumi nav spēkā no līguma noslēgšanas brīža. Ja ražotājs vai pārdevējs tomēr piemēro šos noteikumus, patērētāji var rīkoties ar vairākiem tiesiskiem līdzekļiem, lai to aizturētu.

Ir pieejams netaisnīgo noteikumus saraksts, taču tas nav pilnīgs. Ja kāds līguma noteikums nav skaidrs, tas tiek tulkots par labu patērētājam. Tādēļ pārdevēji un pakalpojumu sniedzēji cenšas noteikt punktus tik skaidri un precīzi, cik vien tas iespējams, lai tie netiktu interpretēti. PTAC ir izstrādājis ieteikumus, lai Jūs varētu izvairīties no netaisnīgu noteikumu piemērošanas.

Kas ir netaisnīgi līguma noteikumi?

Ja līguma noteikumi nav apspriesti ar patērētāju, tie tiek uzskatīti par netaisnīgiem noteikumiem. Ja tas ir sastādīts iepriekš un Jums nav bijis iespējams ietekmēt tā saturu, tas ir neapspriests noteikums. Tas, ka abas puses ir parakstījušas līgumu, nenozīmē, ka līguma noteikums ir uzskatāms par apspriestu. Arī tad, ja esat iepazinies ar līguma saturu un neesat izteicis pret to iebildumus, tas nenozīmē, ka šis punkts ir apspriests.

Jebkurā gadījumā, ja pārdevējs apgalvo, ka šie noteikumi ir apspriesti ar Jums, viņa pienākums ir to pierādīt.

Izmantotie avoti: http://www.dabbler.lv/tag/ptac un video materiāli.