svētdiena, 2016. gada 13. marts

Kas ir iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksa?

Pastāv iespēja saņemt atpakaļ daļu no saviem vai Jūsu apgādībā esošu personu izdevumiem, kas attiecas uz noteiktām jomām. Iedzīvotāja ienākuma nodokļu atmaksas veidlapu varat aizpildīt internetā. To var izdarīt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā, un saņemsiet daļu no savas naudas atpakaļ.

Kad var atgūt daļu no samaksātā iedzīvotāju ienākumu nodokļa?

Varat atgūt līdzekļus, ja Jums bijuši izdevumi par medicīnas pakalpojumiem (arī privātpraksēs) vai izglītību, tāpat arī tad, ja esat pircis veselības apdrošināšanas polisi.

Saņemsiet atpakaļ daļu līdzekļu arī no ziedojumiem oficiāli reģistrētās sabiedriskā labuma organizācijās. Ja ieguldījumu fondu apliecības bijušas Jūsu īpašumā vismaz 60 mēnešus, tad varat saņemt naudu arī par tām.

Tāpat arī, ja Jums ir kāds apgādājamais, kurš nav bijis ierakstīts algas grāmatiņā (tādējādi esat maksājis pilnu nodokli bez atlaides), Jūs saņemsiet atpakaļ noteiktu summu. Nauda pienākas arī no iemaksām pensiju 3.līmenī.

Kā pierādīt maksājumus?

Apliecinājums par maksājumiem ir kases čeks, uz kura uzdrukāts Jūsu vārds, uzvārds un personas kods. Tāpat arī derēs čeks ar kvīti, kurā informācija ir ievadīta ar roku. Ja samaksa veikta skaidrā naudā un pakalpojuma devējs nelieto kases aparātu, derēs arī numurēta un VID reģistrēta kvīts.

Ja samaksa veikta ar pārskaitījumu bankas kontā, tad Jums būs jāuzrāda bankas maksājuma uzdevums vai arī konta izraksts.