otrdiena, 2016. gada 7. jūnijs

Alternatīvā enerģija

Par alternatīvo enerģiju sauc enerģijas veidu, kuras resursi ir neizsmeļami un tie nerada kaitējumu dabai vai tas ir neliels. Tā kā pasaulē arvien vairāk tiek domāts par vides saaudzēšanu un līdz šim izmantotie resursi sāk samazināties, alternatīvās enerģijas lietošana piedzīvo vēl nebijušu popularitāti. Lūk daži no zināmākajiem alternatīvās enerģijas veidiem.

Vēja enerģija

Vēja enerģija ir tikusi izmantota jau kopš seniem laikiem. Arī Latvijā populāras bija vējdzirnavas, kuras savu darbu spēja veikt pateicoties vēja enerģijai. Šobrīd vēja enerģija ir diezgan populārs alternatīvās enerģijas veids, jo tās iegūšana ir salīdzinoši lēta un tiek izmantots tīrs, atjaunojams enerģijas veids, kas nekaitē dabai. Enerģijas iegūšanai nepieciešami vēja ģeneratori.

Biomasas enerģija

Šo enerģijas veidu iegūst no organiskām vielām. Biomasas elektrostacijas rada minimālu gaisa piesārņojumu. Biomasas veidi ir koksne, atkritumi, graudaugi, biogāze, alkohola degviela u.c. Enerģiju iegūst, biomasu dedzinot. Biomasa sastāda lielāko daļu no atjaunojamās enerģijas.

Saules enerģija

Saules enerģija tiek iegūta no saules gaismas un siltuma. Saulei ir ne tikai liela nozīme dzīvības procesu norisei uz zemes, bet tā tiek izmantota arī kā neizsmeļams enerģijas veids. Visbiežāksaulesenerģijupielietoiegūstotelektronerģijuizmantojotsaulesbateriju. Šobrīd šis enerģijas veids netiek izmantots pietiekami, tomēr paredzams, ka tuvākajā nākotnē tās nozīme augs.
Ģeotermiskā enerģija
Šajā gadījumā tiek izmantots zemes iekšienē esošais siltums. Zemeslodes centrā karstums var sasniegt pat vairāk nekā 5000 grādus pēc Celsija. Iežu siltums tiek pārvērsts tvaikā, izmantojot ģeotermālās elektrostacijas. Šo enerģijas veidu izmanto siltuma vai elektrības ražošanā. Ģeotermisko enerģiju visvairāk iegūst valstīs ar augstu seismisko aktivitāti.
Hidroelektrostacijas
Enerģija tiek iegūta, izmantojot ūdens plūsmas enerģiju. Arī ūdens enerģija tiek izmantota jau kopš seniem laikiem. Hidroelektrostacijas parasti tiek celtas uz lielām upēm. Tiek izveidots dambis, ūdenskrātuve un uzcelta pati elektrostacija. Latvijā daudz enerģijas tiek iegūtas tieši no hidroelektrostacijām (HES). Uz Daugavas atrodas trīs lielās HES - Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas, kā arī neskaitāmi mazie HES. Ūdens ir atjaunojams enerģijas resurss, tomēr tiek ceļot dambjus, aizsprostus tiek ietekmēta vide, tādēļ ceļot HES jāveic ekoloģiskās ekspertīzes