otrdiena, 2016. gada 8. novembris

Ikdienas izdevumi

Ikdienas izdevumus sastāda pārtikas iegāde, komunālie maksājumi, higiēnas un saimniecības preču iegāde, elektrotehnikas iegāde un apkope, medicīnas izdevumi un, vajadzības gadījumā – medikamentu iegāde, drēbju un apavu iegāde, transporta pakalpojumu, transporta līdzekļa un degvielas iegāde, kā arī citas sadzīviskas vajadzības.

Ja ģimenē aug bērni, tad zināma ikdienas izdevumu daļa tiks novirzīta mācību lietu un grāmatu iegādei, interešu izglītības apmaksai, kā arī speciālo skolas un bērnudārza tērpa iegādei. Šiem izdevumiem var pievienoties arī neparedzēti pirkumi vai pirkumi, kuri nav regulāri, jeb salīdzinoši ir reti, piemēram – automašīnas iegāde, paņemta ātrā kredīta vai patēriņa kredīta ikmēneša apmaksa zināmā laika periodā, mēbeļu iegāde.

Latvijā situācija darba tirgū diemžēl ir tāda, ka ikdienas izdevumi daudzās mājsaimniecībās pārsniedz ienākumu summu uz katru ģimenes locekli, līdz ar to segt ikdienas izdevumus ģimenēs, kuru budžets neatbilst šiem izdevumiem ir diezgan sarežģīti. Lielākā riska grupā ir ģimenes ar bērniem, jo sevišķi, ja mazgadīgi bērni ģimenē ir vairāki, kā arī, ja ģimenē ir viens pieaugušais ar vairākiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Šajās mājsaimniecībās strādājošie, tātad ģimenes locekļi, kuri nes finansiālu pienesumu ģimenes budžetam ir tikai pieaugušie, taču ikdienas izdevumi ir katram ģimenes loceklim. Izrietoši sanāk, ka pieaugušo ienākumi sadalās uz ģimenes locekļu skaitu.

Finansiāli grūti ikdienas izdevumus ir segt arī gados vecākiem cilvēkiem (pensionāriem), jo īpaši, ja viņi ir vientuļi un dzīvo labiekārtotā dzīvoklī. Viņu budžeta izdevumu liela daļa novirzās dzīvokļa komunālajiem maksājumiem. Vecāka gada gājuma cilvēkiem arī zināma daļa no ienākumiem novirzās medikamentu iegādei un medicīnas pakalpojumu segšanai. Atlikusī ienākumu (pensijas ) daļa ir salīdzinoši maza, tādēļ pārējiem ikdienas izdevumiem atliek ļoti niecīga summa.